09038889080 - 09334007584
لابیاپلاستی با لیزر

لابیاپلاستی با لیزر

بسیاری از خانم ها به دلایل مختلفی از قبیل ژنتیک، زایمان و… از ظاهر قسمت خارجی دستگاه تناسلی خود احساس ناراحتی میکنند و دنبال حل این معضل می گردند. لابیاپلاستی با لیزر همانطور که می دانیم روشی جراحی جهت اصلاح زایده و نیز قرینه سازی لابیاها می باشد که در چند سال...